Laatst aangepast op: 1/08/2018 Wil je gebruik maken van de My Creative Prints producten? Lees dan de voorwaarden grondig na.

Welkom bij MyCreativePrints.be

Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat je onze service productief, gebruiksvriendelijk en leuk vindt. Vooraleer je account bij My Creative Prints (hierna 'wij', 'ons' of ‘My Creative Prints’) aan te vragen, gelieve het volgende gebruiksreglement (hierna 'regels' of 'reglement') aandachtig te lezen. Noteer dat elke schending van dit akkoord kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van My Creative Prints zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending. My Creative Prints behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Voor algemene informatie kun je altijd een e-mail sturen naar volgend adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer over jouw account

Jouw account bij My Creative Prints is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wordt toegekend. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. My Creative Prints kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen..

Meer over je opgeladen foto’s

Wanneer je een account opent bij My Creative Prints  stellen wij tijdelijke opslagruimte ter beschikking voor het opladen van je eigen digitale beelden. Deze opslagruimte dient om je te helpen bij het aanmaken van je producten, en mag je niet beschouwen als een backup of archief van je beelden. We raden je ten zeerste aan om zeker je originelen te bewaren en de nodige maatregelen te nemen ter bewaring van je digitale bestanden. Pixel Printing kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van de bestanden die je hebt opgeladen. My Creative Prints behoudt zich tevens het recht om beelden in accounts te verwijderen. My Creative Prints zal op dat moment de account informeren per e-mail, gebruik makend van de laatst gebruikte inloggegevens. Aan deze mail of het niet ontvangen van de mail kan echter geen enkel recht ontleend worden. De beslissing van Pixel Printing om de opslag van beelden te beperken of af te schaffen is onherroepelijk.

Vereiste resolutie

Je moet er rekening mee houden dat digitale beelden die worden geprint op fotografisch papier een minimale pixel-resolutie moeten hebben. De editor geeft aan of de digitale beelden al dan niet de vereiste resolutie hebben om geprint te kunnen worden. My Creative Prints is echter niet verantwoordelijk, als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch kan worden opgeladen. My Creative Prints is ook niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. Je aanvaardt dat je kosten zullen worden aangerekend voor elke bestelling van een print van een beeld, zelfs als de resolutie van het opgegeven beeld onvoldoende is of onvoldoende kwaliteit bezit om een scherp, duidelijk en/of kleurecht beeld te produceren.

Vereisten

Er is geen inschrijvingsgeld nodig om een account te openen bij My Creative Prints. Je moet minimaal 18 jaar zijn om gebruik te maken van onze service. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders of je voogd deze overeenkomst afsluiten. Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je aan de bovenstaande leeftijdsvoorwaarden voldoet. Om lid te worden bij ons, moet je o.a. een geldig, actief e- mailadres opgeven waarop wij je kunnen bereiken i.v.m. de werking van onze service.

Je zendingen

Je mag geen gebruik maken van de service om materiaal te plaatsen of te verkrijgen, dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:

• Elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal). Voor materiaal dat niet ingaat tegen de openbare orde en goede zeden, maar alleen geschikt is voor volwassenen, raadt My Creative Prints aan om een adult content waarschuwingslabel te gebruiken bij de uitwisseling van die foto's.

• Elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectueel eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, tengevolge van het gebrek aan toestemming van de eigenaar van deze rechten.

• Elk materiaal dat is verzonden vanuit een anoniem of vals adres. My Creative Prints is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een zending. Pixel Printing is noch verplicht noch in staat om alle zendingen te herzien of op hun inhoud te controleren. Als My Creative Prints toch kennis krijgt van een zending die een onwettige activiteit betreft of onwettige informatie bevat, zal My Creative Prints onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten. My Creative Prints behoudt zich het recht voor om elke informatie met betrekking tot je account en je beelden mee te delen aan de bevoegde autoriteiten, indien deze daartoe een gegrond verzoek richten aan Pixel Printing. Pixel Printing is in dit geval niet verplicht je hiervan op de hoogte te brengen.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw en taksen. Een overzicht van de verzendkosten voor onze producten vind je op onze website. Prijzen kunnen aangepast worden, voor een actuele prijssetting kan u steeds op onze website terecht.

Conformiteit

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Levering

We verzenden naar elk land ter wereld. Bezorging van de afgedrukte foto's vindt plaats via de post of via internationale bezorgdiensten. My Creative Prints kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten. De levertijden die op de website worden vermeld zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling. Wat gebeurt er indien het pakketje met je bestelling zoek raakt? Als jouw bestelling niet binnen de 2 weken na de orderbevestigingsdatum arriveert, heb je nog 2 weken om My Creative Prints te informeren. My Creative Prints zal dan jouw product opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen of de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is voorbehouden aan Pixel Printing. Wat gebeurt er als de post er niet in slaagt de bestelling aan de ontvanger af te leveren? Je bent verplicht aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar My Creative Prints door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), maak je geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van My Creative Prints verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van retourgekomen bestellingen niet mogelijk. Voor aan My Creative Prints geretourneerde pakketjes door een fout van de post zal My Creative Prints de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden. Wat gebeurt er als de bestelling tijdens het transport wordt beschadigd? Neem eenvoudig binnen de week contact op met onze customer service via het contactformulier als ondanks de door My Creative Prints genomen voorzorgsmaatregelen om het risico op transportschade zo klein mogelijk te maken de bestelling je in beschadigde staat bereikt. Stuur ons daarbij een digitale foto van het beschadigde product. My Creative Prints zal vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw vervaardigen en de bestelling zonder extra kosten aan de klant versturen.

Herroepingsrecht

Alle goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De goederen hebben derhalve een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen.

Betaling en bevestiging

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem of via overschrijving na levering. Pixel Printing werkt voor de online betalingen samen met Mollie. Mollie voldoet aan de strengste veiligheidsnormen van de sector. Als je kiest voor een online betaling wordt de bestelling bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Bij weigering door dit organisme wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt er een annuleringswaarschuwing gegeven. Betalingen worden verwerkt voor en namens My Creative Prints, een bedrijf geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0888.826.044 met statutaire zetel te Lovendegem 294, 9920 Lovendegem, België.

Betalingsvoorwaarden

De koper is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten die betrekking hebben op onze websites en diensten, via een geldige betalingsmethode. Bij laattijdige betaling wordt een administratieve kost van €5 in rekening gebracht per verstuurde aanmaning. Als de betaling mislukt of achterstallig is, kunnen wij kosten aanrekenen voor het gebruik van andere incassomechanismen. Ingeval de koper in gebreke blijft, behoudt de verkoper zich het recht om over te gaan tot een incassoprocedure, waarvan de administratieve kosten met een minimum van € 15 ten laste zijn van de koper. Alle bedragen die niet zijn voldaan op de vervaldag worden van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 30 (voor alle bestellingen hoger dan € 25). Wanneer de bestelling lager is dan € 25 dan bedraagt de minimum forfaitaire schadevergoeding €15. Op het verschuldigde bedrag zijn eveneens de wettelijke interesten verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag.

Privacybeleid

Bij de aanmaak van je My Creative Prints-account worden er een aantal persoonlijke gegevens gevraagd zoals je naam, e-mailadres en postadres. Voor zover we persoonsgegevens van een gebruiker verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen bestemd zijn voor intern gebruik en marketing. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in het bestand van My Creative Prints waarvan u de contactgegevens vindt onder de rubriek Contactdetails van deze algemene voorwaarden. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerking.

Het doel van deze verwerking is u op de hoogte te houden over onze producten en diensten. U gaat akkoord dat uw persoonsgegevens verstuurd worden naar vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met My Creative Prints voor hun commerciële prospectie. U heeft het recht toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens alsook het recht deze te verbeteren indien deze onjuist blijken te zijn. U kan zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing redenen.

Uw doorgestuurde beelden kunnen gebruikt worden voor alle promotie doeleinden, dit gaat van gedrukte promotie tot reclame op social media, enz.... . Uw beelden kunnen vertoont worden in een afgewerkt product van My Creative Prints. Bij het plaatsen van uw bestelling heeft u hiermee uw akkoord. Indien u dit niet wil dan dient u contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van uw ordernummer en dit na 1 dag vanaf het plaatsen van uw bestelling.

Gebruik van cookies:

We verzamelen cookies als je onze website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat we op de harde schijf van je computer zetten op het moment dat je de site bezoekt. Dit doen we om onze website gebruiksvriendelijker te maken: om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je ingelogd blijft of dat je niet altijd al je gegevens opnieuw moet invullen. We gebruiken het ook om volledig anoniem het surfgedrag van onze klanten te analyseren om op basis van de resultaten onze website nog gebruiksvriendelijker en duidelijker voor je te maken. We gebruiken het eveneens voor marketing doeleinden zodat we op andere plaatsen op het internet advertenties op jouw maat kunnen vertonen. Je kunt het gebruik van cookies altijd weigeren of ze verwijderen via de instellingen van je browser. Dit kan er wel voor zorgen dat onze website minder optimaal voor je werkt.

Links naar sites of apps van derden

Wij kunnen links voorzien naar sites of apps van derden die mogelijk interessant zijn voor jou. Wij hebben geen controle op de inhoud of de beschikbaarheid van de inhoud van deze sites of apps. Het is je eigen verantwoordelijkheid om van het privacybeleid en andere beleidsopties én het servicereglement van deze websites of apps kennis te nemen, en om contact op te nemen met de webmaster of site administrator bij mogelijke problemen. My Creative Prints kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade, direct of indirect, die jij zou lijden als gevolg van het bezoek aan één van deze websites of de inhoud ervan. Het gebruik van deze websites of apps is volledig op je eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Je foto's: Je geeft My Creative Prints een niet-exclusieve, wereldwijde en royalty-vrije licentie waarbij het materiaal dat zich in jouw account bevindt door My Creative Prints gekopieerd, opgeslagen, getoond en verzonden mag worden, voor zover dit nodig is om de door My Creative Prints aangeboden diensten te vervullen (deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot de controle en bevestiging van het wachtwoord, het onderhoud en de ontwikkeling van onze site en het verifiëren van de naleving van deze overeenkomst). Je garandeert dat je je ten opzichte

van My Creative Prints niet zal beroepen op je morele rechten van vaderschap en integriteit met betrekking tot de door jou geplaatste foto's. Je garandeert op die manier dat My Creative Prints elk auteursrechtelijk beschermd materiaal efficiënt kan kopiëren, opslaan, tonen en verzenden, hierbij rekening houdend met de gangbare manier van werken binnen de sector. De My Creative Prints website en app: Alle beelden, tekst en andere vormen van inhoud, met inbegrip van de namen en logo's van My Creative Prints, zijn beschermd door het auteursrecht, als merk, handelsnaam, octrooi of door andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag deze beelden, tekst en andere vormen van inhoud niet kopiëren, verzenden of verspreiden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van My Creative Prints, behalve indien het kopiëren, verzenden of verspreiden noodzakelijk is om onze service te gebruiken in overeenstemming met ons reglement. Indien wij software van derden beschikbaar maken voor jouw gebruik, dan moet je voor het downloaden van de software, instemmen met de respectieve softwarelicenties en/of waarborg. Elk softwareproduct is onderworpen aan de individuele bedrijfsreglementen en condities, en het akkoord tussen jou en het betreffende bedrijf. Wij geven geen garantie dat de software die je downloadt geen besmettelijke of vernietigende codes bevat, zoals virussen, wormen of Trojaanse paarden. Wij geven geen garantie op de software van derden die je downloadt door middel van onze service.

Schadeloosstelling

Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, stem je ermee in om onze functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en andere informatieleveranciers van de dienst, te vrijwaren tegen elke vorm van verlies, uitgave, schade en kosten tengevolge van een schending van deze overeenkomst of van een activiteit van je account (onverantwoord en verkeerd gedrag inbegrepen) door jou of een andere persoon die, door jouw toedoen of nalaten, of voor wie je instaat op dat moment, toegang had tot jouw account.

Geschillen

Ieder geschil, tengevolge van en gerelateerd aan het gebruik van onze service, zal voor een Belgische rechtbank worden gebracht en zal onderworpen zijn aan het Belgische recht. Geschillen tussen de klant en My Creative Prints over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door My Creative Prints te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, door de klant worden voorgelegd aan Becommerce. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd. My Creative Prints is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce. BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de

Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: consumentenombudsdienst.be. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: ec.europa.eu.

Beperking van de aansprakelijkheid

My Creative Prints kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van gebruik van de website of app en daaruit voortvloeiende diensten zoals aantasting van de winst of het verloren gaan van gegevens. De verantwoordelijkheid van My Creative Prints voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienstverlening die deze schade heeft veroorzaakt.

Andere

We mogen onze rechten en plichten overdragen zonder kennisgeving. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt geacht ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zal deze bepaling worden geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De andere bepalingen blijven geldig. Deze bepalingen maken de volledige overeenkomst uit tussen jou en ons aangaande deze service, en nemen de plaats in van alle andere mededelingen geschreven of mondeling, aangaande deze service.

Contactgegevens

De website en app worden geëxploiteerd door My Creative Prints. My Creative Prints (waarnaar in dit document verwezen wordt met "Pixel PrintingTM", "we", "wij", "ons" of "onze") heeft zijn geregistreerd kantoor in Grote Baan 294, 9920 Lovendegem, Belgium met BTW nummer BE 0888.826.044en rekeningnummer BE34 7370 1831 8390 Gelieve voor alle vragen of opmerkingen over de site zelf contact met ons op te nemen via e- mail.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Profiteer van aanbiedingen en deals!