Login of registreer om je ontwerpen te bewaren.
Bewonder hier onze nieuwe Communie- en lentefeest collectie.

Herroepingsrecht en Retourneren

Alle goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De goederen hebben derhalve een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen.

Elke klant heeft het recht om zonder aantoonbare reden af te zien van zijn aankoop binnen de redelijke bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de aankoop door de klant, of vanaf een door de verkoper en klant (of vertegenwoordiger van de klant) afgesproken periode. Tijdens de bedenkperiode zal de klant de ontvangen producten en de verpakking bewaren als een goede huisvader. Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij alle producten incl. de originele verpakking terug te sturen naar My Creative Prints, Grote Baan 294 Lievegem (Gent) België. Mogelijke kosten in geval van herroeping zijn beperkt tot de kosten voor de terugzending van de ontvangen producten. Indien de klant reeds betaalde voor de geretourneerde goederen, dan zal het bedrag binnen de 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten worden terugbetaald.

OPGELET: Elk recht op retour vervalt ingeval van levering van producten die op maat, volgens de specificaties van de klant worden gemaakt. Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. My Creative Prints kan de aangekochte goederen bijgevolg niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 dagen, gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de klant en de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierdoor vervalt het heroeppingsrecht van de bij My Creative Prints aangekochte goederen volledig.